ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
$image__0d1e1e1c1e1c01fc__1Y4mIZX9YF-9K7JzOr17iLlVDOrLVzByV

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ข้อมูลที่แชร์กันดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องปลอม วัคซีนโรค COVID-19 ไม่ได้ทำคนเสียชีวิตเฉียบพลัน ไม่ได้อันตรายต่อชีวิต และยังป้องกันอาการป่วยรุนแร

  ที่มา

  https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJe⋯otos/a.220998438383217/1132681993881519/
  14 วันที่แล้ว
  0
  0