ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
$image__007f704e707200f7__1pWwGLo-OOMENeYw0gho-AAKLanMSzJfs

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  กรณีชวนเชื่อข้างต้น ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเท็จและแอบอ้าง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เคยมีการส่ง SM

  ที่มา

  https://mgronline.com/factcheck/detail/9640000042027
  14 วันที่แล้ว
  0
  0