ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
หมอระบบประสาทบอกว่า ผลไม่ต่างจากระบบฝังเข็ม มือซ้ายจับหูขวา มือขวาจับหูซ้าย กระตุ้นการทำงานสมองซีกซ้ายและซีกขวา

ดีสำหรับคนปกติทุกเพศ ทุกวัย คนขี้หลงขี้ลืม Alzheimer แม้แต่ Autistic ก็จะค่อยๆดีขึ้น
มือซ้ายจับติ่งหูขวา
มือขวาจับติ่งหูซ้าย
ย่อตัวลงหายใจเข้า
ยืดตัวขึ้นหายใจออก
หมอเรียกวิธีนี้ว่า Superbrain Yoga
ทำวันละ 3 นาที
ง่ายมั้ยล่ะ

ความเห็นนี้