ข้อความดั้งเดิม

ดูข้อความอื่นๆ 1 ความเห็น >
ข่าวดี..👩‍🌾👨‍🌾 พี่น้องเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ชาวสวน โปรดทราบ
อภัยหนี้ จากระบบหนี้ หนี้ธาตุในระบบ (ไม่รวมหนี้นอกระบบ)
ธนาคาร ธกส. เป็นธนาคารนำร่อง
ยกหนี้ จะมีเอกสารแจ้งหนี้จากธนาคารรัฐบาล
1. ธนาคารธกส.
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารออมสิน
ถึงเกษตรกรโดยตรงแจ้งหนี้หนี้นั้นเป็น 0 ถ้ายังไม่มีหนังสือแจ้งหนี้จะมีหนังสือแจ้งหนี้ตามมาทุกคน เหมือนกันทั่วประเทศ
เกษตรกรท่านใดที่ได้รับหนังสือแจ้งหนี้จากธนาคารต้นสังกัด
นำเอกสารฉบับนั้นไปพบเจ้าหน้าที่ธนาคาร จากความไม่เข้าใจที่รัฐบาลบัตรเขย่ง ปิดบังความจริง
เจ้าหน้าที่ธนาคารจะอธิบายชี้แจงให้เข้าใจอย่างละเอียด เข้าใจง่ายๆเป็นกันเอง
☑️แล้วเจ้าหน้าที่จะมอบเอกสาร
ที่เป็นหลักฐานค้ำประกันเงินกู้ คืนให้แก่ท่าน
☑️จากนั้นท่านจะหลุดพันจากการ
เป็นหนี้ทาสทันที ไม่ต้องตกเป็นทาสหนี้อีกต่อไป
🙏👑 ด้วยบารมีจากล้นเกล้าพ่ออยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
นำเงินส่วนพระองค์ นำมาจ่าย ยกหนี้ ล้างหนี้ให้กับท่าน
🙉ไม่มีหน้าม้า 🙈ไม่มีนายหน้า
จะไม่มีตัวแทนจากธนาคารของรัฐฯไปยื่นเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ถ้ามีจะเป็นบุคคลใดก็ตาม ให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกอบต. เจ้าพนักงานตำรวจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
📢 กรุณาช่วยกันเป็นสื่อกระจายข่าว ถึงพี่นอนเกษตรกร ทุกสาขา ทุกอาชีพและรับทราบ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดี
https://youtu.be/-a3UaJZuFkM

ความเห็นนี้

เจ้าของความเห็นลบความเห็นนี้