ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
>ใครครองโลก🌎<

-ไบเดน
-ปูติน
ได้โต้เถียงกัน
เกี่ยวกับใคร….!!!
เป็นผู้ดูแลโลก 🌎

-สหรัฐอเมริกา -รัสเซีย หรือ
-จีน

โดยปราศจาก
ข้อสรุปใดๆ จึงหันไปถาม……
"นเรนทรา โมดี"
นายกรัฐมนตรีอินเดียว่า……

>ใคร….เป็น
ผู้ดูแลโลก🌎

โมดีตอบว่า *ทั้งหมดที่ผมรู้คือ:*

1. >กูเกิล<
ซีอีโอ เป็น
ชาวอินเดีย

2. ซีอีโอของ
บริษัทไมโครซอฟท์
เป็นชาวอินเดีย

3. ซีอีโอ
ของอะโดบีเป็น
ชาวอินเดีย

4. ซีอีโอ IBM เป็นชาวอินเดีย

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TWITTER เป็น
ชาวอินเดีย

6. ซีอีโอของ
เน็ตแอพเป็น
ชาวอินเดีย

7. ซีอีโอ มาสเตอร์การ์ด เป็น
ชาวอินเดีย

8. ซีอีโอดีบีเอส
เป็นชาวอินเดีย

9. ซีอีโอ โนวาร์ติสเป็นชาวอินเดีย

10. ซีอีโอของ Diageo เป็น
ชาวอินเดีย

11. ซีอีโอแซนดิสก์เป็นชาวอินเดีย

12. ซีอีโอฮาร์แมนเป็นชาวอินเดีย

13. ซีอีโอไมครอนเป็นชาวอินเดีย

14.ซีอีโอของ
บริษัทพาโล อัลโต เน็ตเวิร์คส์ เป็น
ชาวอินเดีย

15. ซีอีโอของ Reckitt Benckiser เป็นชาวอินเดีย

16. ซีอีโอ IBM เป็นชาวอินเดีย


17. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษเป็น
ชาวอินเดีย

18.นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษจะเป็น
ชาวอินเดีย

19.นายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายของไอร์แลนด์เป็น
ชาวอินเดีย....

20.รองประธานาธิบดีอเมริกันเป็น
ชาวอินเดีย

…..แล้วใคร….
ครองโลก 🌎

ความเห็นนี้

  TESLA&BYD TH FC เลือกให้ข้อความนี้◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน

  เหตุผล

  อินเดียมีอิทธิพลมากต่อโลก แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่ามีชาติใดครองโลกเบ็ดเสร็จ ยังถ่วงดุลอำนาจกันอยู่

  ที่มา

  อินเดียมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นจำนวนมาก รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และหลายคนได้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูงในบริษัทใหญ่ของตะวันตก แต่บริษัทที่ถูกกล่าวถึงเหล่านี้ก็เป็นของสหรัฐหรือชาติตะวันตกอื่น ไม่ได้เป็นบริษัทของอินเดียอยู่ดี

  ตำแหน่งซีอีโอ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเจ้าของบริษัท(หรือถือหุ้นใหญ่ในบริษัท)เสมอไป

  จริงอยู่อินเดียมีอิทธิพลมากต่อโลก แต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่ามีชาติใดครองโลกเบ็ดเสร็จ ยังมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันอยู่

  https://marketeeronline.co/archives/146044
  https://www.longtunman.com/33555
  6 วันที่แล้ว
  0
  0