ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
$image__00dfc1e1c1c3f700__1wlIZ1sjJE-ipVkiDabrbf80lPE9hLzad

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

  เหตุผล

  เนื้อหาดังกล่าวไม่ได้ระบุวันที่ และเวลาอย่้างอย่างชัดเจน เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2564 มีการระบาดของเชื้อไวรัส
  14 วันที่แล้ว
  0
  0