ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
$image__81cd015f5f02068f__1sXi-rsUZJuV7vRvrE56_fNgJQw8bMB3t

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

  เหตุผล

  ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ
  9 วันที่แล้ว
  0
  0