ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
โครงการไฟฟ้า ล้างแอร์ช่วยชาติ โดยการไฟฟ้าจัดขึ้นเพื่อช่วยประชาชน ล้างใหญ่จ่ายแค่ 300 บาท

ความเห็นนี้