ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีเอกสารไปยังผู้ประกอบการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report “รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการให้ผู้ที่สนใจ ใช้เป็นข้อมูลติดต่อ

ความเห็นนี้