ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
กรณีอุปกรณ์ Power Factor Saver ที่ได้ระบุว่าหากนำไปเสียบกับเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ได้สูงสุดถึง 50%

ความเห็นนี้