ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
อย่าเชื่อผมนะ

ทำไมประเทศไทยจึงมีระบบสาธารณะสุขอันดับ 6ของโลก

ส่วนตัวผมแล้ว เชื่อมั่นว่าสถาบันกษัตริย์
มีส่วนสำคัญในการผลักดันระบบสาธารณะสุขไทยอย่างมหาศาล
นี่คือคุณูปการอันใหญ่หลวง

เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เข้าใจว่า สถาบันกษัตริย์ทำอะไรให้ประเทศนี้บ้าง
วันนี้สิ่งที่เราเผชิญอยู่คือโรคระบาดไวรัสร้ายแรง ถ้าเราไม่มีระบบสาธารณะสุขที่ดีเราคงแย่กว่านี้

เราควรเรียนรู้ที่มาที่ไปว่า การสาธารณะสุขไทยเป็นอันดับ 6ของโลกได้อย่างไร

ไม่ใช่คำตอบสั้นๆว่า คนไทยเก่ง คนไทยฉลาด

ถ้าคนไทยเก่งคนไทยฉลาด แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก็คงไม่ได้พัฒนาความเก่งของตน

สถาบันกษัตริย์เห็นการไกลในอนาคตว่าเราจะพบกับปัญหาอะไร
ต้องการสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้กับคนในชาติ จึงให้ทุนไปเรียนแพทย์และด้านอื่นๆ

คนรุ่นใหม่ อยากให้ไปหาคำตอบว่าแต่ละปีทุนที่ให้ไปเรียนต่อเกี่ยวกับด้านสาธารณะสุขมีเท่าไร

จากอดีตถึงปัจจุบัน สถาบันกษัตริย์ ให้ทุนไปแล้วเท่าไร
แล้วไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศว่าเขามีอย่างเราไหม

แล้วโรงพยาบาลหลายแห่งที่คุณและพ่อแม่ของคุณใช้บริการอยู่
ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไร
แล้วใครก่อตั้ง
แล้วทุนก่อตั้งมาจากไหน

ถ้าคุณรู้แล้ว
คุณจะเห็นวิสัยทัศน์และคุณูปการของสถาบันกษัตริย์และความเอาใจใส่ดูแลประชาชนของท่าน ที่ปกครองด้วยระบบพ่อปกครองลูก

สถาบันบำราศนราดูร(โรงพยาบาลโรคติดต่อ)ได้ตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2448 ในสมัยรัชการที่5
สมัยนั้นยังเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช(พ่อปกครองลูก)
นี่แหละที่เรียกว่า บำบัดทุกข์บำรุงสุข

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกลาง และอื่นๆ
ระบบสุขาภิบาลแห่งแรกที่ท่าฉลอม ก็ก่อตั้งมาเป็นร้อยปีช่วงนั้นเช่นกัน

นี่คือรากฐานระบบสาธารณะสุขของไทย

มาถึงยุคประชาธิปไตย สถาบันกษัตริย์ก็ยังมีบทบาทสำคัญมากต่อการสาธารณะสุขไทย

ลองพิมพ์ คำว่า "ประวัติ รพ.รามาธิบดี" จะได้คำตอบว่า
รัชการที่9 ได้ให้ที่ดิน120ไร่
เป็นพื้นที่โรงพยาบาล พื้นที่วิทยาลัยการแพทย์และอื่นๆ

ยกตัวอย่างเพียงแห่งเดียว
เห็นรึยังว่าสถาบันกษัตริย์
มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนขนาดไหน

มาถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ร10ทรงดำหริให้สร้างและเป็นองค์อุปถัมภ์มีอยู่ถึง 21 แห่งทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ก็ได้รองรับคนป่วยโรคโควิดและรักษาโรคทั่วไปได้อย่างทั่วถึง รวมถึงมองเห็นการณ์ไกลถึงศาสนาได้จัดสร้างโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ ให้พระภิษุสงฆ์ ที่อุบลราชธานี

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ใครเป็นผู้ก่อตั้ง ใครเป็นผู้ดำเนินงาน
แล้วท่านทำเพื่อใคร

และปัจจุบันเขามีโรคระบาดทั่วโลกใครละที่มุ่งมั่นหาเครื่องมือแพทย์มาให้หมอและพยาบาลรักษาชีวิตประชาชน ประชาชนของใคร

อยากให้คนรุ่นใหม่
ศึกษาประวัติศาสตร์ และปรากฏการณ์ให้ลึกซึ้ง ชัดเจน ก่อนเชื่อคำพูดใดๆจากใคร

ให้ใช้หลัก "กาลามสูตร"ของพระพุทธเจ้า ว่าอย่าเชื่อง่าย ต้องศึกษาและพิสูจน์ด้วยตนเอง

เมื่อเด็กรุ่นใหม่ได้รู้ถึงที่มาที่ไปการสาธารณะสุขไทย

คงเข้าใจแล้วว่าที่เรา "อยู่เย็นเป็นสุข" มาจนถึงทุกวันนี้เพราะใคร
ถึงเวลาที่คนไทยโดยเฉพาะคนไทยรุ่นใหม่มีความซื่อสัตย์​ มีความกตัญญู​ มีความยุติธรรม​ต่อสถาบันกษัตริย์​ไทยราชจักรีวงศ์... และบรรพบุรุษ​ของคนไทยทุกคน.... สาธุ​

ความเห็นนี้

  Tanapat เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

  เหตุผล

  เนื้อหาอยู่นอกเหนือการตรวจสอบช้อเท็จจริง
  3 ปีที่แล้ว
  1
  1