ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 8/2564 "เตือนในช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้น ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง อาจเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้"

#พยากรณ์โรค #อุบัติเหตุจากการจมน้ำ

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์การจมน้ำในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 18 ก.พ. 64 พบเหตุการณ์จมน้ำทั้งหมด 59 เหตุการณ์ (ทุกกลุ่ม

  ที่มา

  https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=17179&deptcode=brc&news_views=2495
  11 วันที่แล้ว
  0
  0