ข้อความดั้งเดิม

ดูข้อความอื่นๆ 1 ความเห็น >
มีการส่งต่อข้อความเอกสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษว่ามีการออกหนังสือค้ำประกันค่าแปลงสกุลเงินจากเงินยูโรเป็นเงินบาท

ความเห็นนี้