ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ทางสภากาชาดไทยแถลงว่า โรคโควิดอาจมีผลต่อระบบสมอง ซึ่งอาจเป็นตัวเลขสถิติไม่มากนัก ซึ่งเชื้อมีโอกาสทำลายเส้นประสาทสมองส่วนปลาย ทำให้เกิดมีอาการหลังติดเชื้อได้ จริงหรือคะ

ความเห็นนี้