ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจงกรณีเลื่อนจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ จะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวัน 22 กันยายน 2563

ความเห็นนี้