ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรด้วยกว่า 9.1 หมื่นราย เมื่อวันที่ 21พ.ค.กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนว่า ข้าราชการไม่ควรได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ เพราะได้เงินเดือนอยู่แล้ว จริงหรือเปล่าคะ

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  วันนี้ (22 พ.ค.63) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรแ

  ที่มา

  https://www.tnnthailand.com/content/41181
  3 วันที่แล้ว
  0
  0