ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ลือสนั่น กรมศุลกากร ได้เตรียมออกมาตรการเก็บภาษีนำเข้าพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท โดยเก็บทั้งภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (VAT)

ความเห็นนี้