ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
กนอ. ลดค่าเช่าที่ ค่าบำรุงรักษา ยกเว้นค่าบริการอนุญาต ช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยการลดหย่อนค่ากำกับบริการ อัตรา 10% ของค่ากำกับบริการปี 2563 และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ กนอ.เรียกเก็บจากเดิมที่ต้องชำระภายใน 20 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ เป็น 60 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคว

  ที่มา

  https://www.thansettakij.com/content/435301
  4 วันที่แล้ว
  0
  0