ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
หลีกเลี่ยงรับประทานปูที่มีรู เพราะมีการฉีดสารฟอร์มาลีนเข้าไป เป็นอันตรายถึงชีวิต

ความเห็นนี้