ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดของบริษัทไฟเซอร์ พบให้ประสิทธิภาพสูงถึง 95% โดยยังให้ผลดีในสัดส่วนใกล้เคียงกันกับผู้สูงอายุ และไม่มีผลข้างเคียงอันตรายด้วย

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) และไบโอเอ็นเทค (BioNTech) ล่าสุด พบว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง 95% โดยในกลุ่มอาสาสมัครที่มีอาย


  ที่มา

  https://workpointtoday.com/covid-19-pfizer-final-result/
  16 วันที่แล้ว
  0
  0