ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
อาจจะเป็นเพราะการขี่บิ๊กไบค์มีอันตรายและมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตมาก ทำให้กรมขนส่งออกประกาศว่าผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จริงหรือ

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ที่ประชุมครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและต่ออายุใบขับขี่ เพิ่มข้อกำหนดให้คนขี่ "บิ๊กไบค์" ต้องอบรม-ทดสอบเพิ่มเติมเพื่อลดอุบัติเหตุ

  ที่มา

  https://www.posttoday.com/social/general/630996
  1 ปีที่แล้ว
  0
  0