ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
"การบริโภคเนื้อไก่" เป็น สาเหตุของโรคหนุ่ม-สาวก่อนวัย หรือไม่

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง

  เหตุผล

  ศาสตราจารย์ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึก

  ที่มา

  https://www.tnnthailand.com/content/62668
  12 วันที่แล้ว
  0
  0