ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
มีการแชร์ต่อๆกันมาว่า การจิบน้ำขมิ้นชันบ่อยๆช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้

ความเห็นนี้