ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ผู้ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องชำระเงินสมทบงวดแรก ภายใน 10 สิงหาคม จึงจะได้รับเงินเยียวยา

ความเห็นนี้

  Thanathun. เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ผู้ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นจำนวนมากเครือข่ายประกันสังคม แต่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก ทำให้สถานะความเป็นผู้ประกันตนของท

  ที่มา

  https://www.thairath.co.th/business/economics/2159090
  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953422
  https://www.tnnthailand.com/news/covid19/87233/
  2 ปีที่แล้ว
  0
  0