รายการความเห็น


7590 ความเห็น

✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
พฤติกรรมการงีบกลางวัน เป็นลักษณะของบุคคลหรือเป็นการทดแทนการนอนไม่ดีตอนกลางคืนหรือการที่ต้องตื่นเช้าเกินไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เผินๆแล้วดูไม่น่าสนใจแต่เมื่อนำมาผนวกกับดัชนีสุขภาพทางด้านหัวใจและเมตาบอลิก (cardiometabolic) พบว่าเริ่มมีความเกี่ยวพันกันกับอ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น และจีโนมในบางตำแหน่งที่สัมพันธ์กับการงีบหลับกลางวันมีความเชื่อมโยงกับ orexin ทั้งหลายทั้งปวงที่ปูพื้นมา แสดงให้เห็นว่าการนอนและการหลับตื่นที่แปรปรวนผิดปกตินั้น แท้จริงแล้วเป็นปรากฏการณ์ร่วมในโรคสมองเสื่อม ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละชนิด แต่ชัดเจนในสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และเป็นความผิดปกติของกลุ่มเซลล์ประสาทที่กระตุ้นให้ตื่น โดยโปรตีนพิษ ทาว เป็นตัวก่อเหตุ
ใช้ใน 1 ข้อความ8 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
sofia
สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการไม่ได้ รุนแรง (สีเขียว) สามารถลงทะเบียนรักษาโควิด-19 ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมบริการจัดส่งยาฟรีถึงบ้าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใช้ใน 1 ข้อความ9 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ถึง กฎกระทรวง กำหนดความเร็วใหม่ใน "ทางพิเศษ" ( ทางด่วน ) ที่มีลักษณะเป็นทางยกระดับและระดับดิน โดยให้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา กำหนดความเร็ว "ทางยกระดับ" - รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 100 กม./ชม. - รถบรรทุก (>2.2 ตัน) / รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม. - รถโรงเรียนรับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม. กำหนดความเร็ว "ระดับดิน" - รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 110 กม./ชม. - รถบรรทุก (>2.2 ตัน) / รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 90 กม./ชม. - รถโรงเรียนรับส่งนักเรียน ไม่เกิน 90 กม./ชม.
ใช้ใน 1 ข้อความ9 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รายงานว่า การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อรุนแรง และวัคซีน Pneunococci vaccine เป็นวัคซีนป้องกัน การติดเชื้อ แบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่า สเตรปโตค็อกคัส นิวโมเนีย หรือ นิวโมคอคคัส ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือปวดบวมจากเชื้ออื่นได้ และสำหรับวัคซีนนี้ ไม่ได้มีแค่สถานเสาวภาที่เดียว มีที่อื่นๆ รวมถึงโรงพยาบาลใกล้บ้านด้วย คำแนะนำของวัคซีนนี้จะฉีดแค่ 1 เข็มโดยที่ยังไม่ต้องกระตุ้น แต่อาจจะมีการติดตามในอนาคต และวัคซีนนี้จะแนะนำผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเพราะมีความเสี่ยงสูง ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ก็สามารถฉีดได้ ถ้ามีความประสงค์จะป้องกันโรค ณ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนใดได้ 100%
ใช้ใน 1 ข้อความ9 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมาสำนักงาน กสทช. ได้แจ้งเตือนประชาชนผ่าน Facebook กสทช. https://web.facebook.com/ONBTC พร้อมทั้ง เผยแพร่ INFO Graphic แจ้งและเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวแล้ว
ใช้ใน 1 ข้อความ9 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
ไม่เป็นความจริงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฝีดาษลิงแต่อย่างใด โรคฝีดาษลิงเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus เชื้อไวรัสฝีดาษลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิง และสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า เป็นต้น
ใช้ใน 1 ข้อความ9 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
หาวบ่อย หรืออาการหาวมากผิดปกติ คือมีการหาวมากกว่า 1 ครั้งใน 1 นาที ซึ่งอาจเกิดจากความง่วง หรืออาจถูกกระตุ้นจากโรคหรือภาวะต่าง ๆ การหาวมากผิดปกติอาจเกิดจากโรคได้ เช่น ภาวะเลือดออกบริเวณในหรือรอบ ๆ หัวใจ หรือโรคหัวใจ มะเร็งหรือก้อนเนื้อในสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก โรคปลอกประสาทอักเสบ ภาวะตับวาย
ใช้ใน 1 ข้อความ9 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
กกพ.ได้สรุปอัตราค่าไฟฟ้าฝันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นจะปรับอัตราเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากเป็นต้นทุนที่แท้จริงตามราคาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้น และเมื่อรวมกับค่า Ft งวดปัจจุบัน (พ.ค. –ส.ค. 2565) ที่เก็บอยู่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้ จะส่งผลให้ค่า Ft โดยรวมในเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 มาอยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และเมื่อนำมารวมกับค่าไฟฟ้าฐานประมาณ 3.79 บาทต่อหน่วย จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่าย 4.72 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 ที่ประชาชนจ่าย 4 บาทต่อหน่วย
ใช้ใน 1 ข้อความ9 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูล "กลโกงบัตรอิเล็กทรอนิกส์" เตือนประชาชนให้ระวัง ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินต่าง ๆ เป็นบัตรที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินของเจ้าของบัตร เช่น ถอนเงิน โอนเงิน ชำระเงิน ซึ่งบัตรเหล่านี้จะบันทึกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของเจ้าของบัตรไว้ หากมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จากการขโมยบัตรหรือขโมยข้อมูลในบัตร มิจฉาชีพก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปลอมเป็นเจ้าของบัตรทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะถอนเงินออกจากบัญชี หรือใช้วงเงินสินเชื่อของเหยื่อที่เป็นเจ้าของบัตร
ใช้ใน 1 ข้อความ9 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
sofia
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาระบาดรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากได้เกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ซึ่งระบาดได้เร็วขึ้น จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ใช้ใน 1 ข้อความ10 วันที่แล้ว
💬 มีความเห็นส่วนตัว
TESLA&BYD TH FC
ยังจับกุมตัวไม่ได้ จึงคาดว่าหนีไปต่างประเทศแล้ว
ใช้ใน 1 ข้อความ11 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
TESLA&BYD TH FC
เป็นการหลอกลวง
ใช้ใน 1 ข้อความ11 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
TESLA&BYD TH FC
อาจเป็นจดหมายจริงหรือปลอมก็ได้ แล้วแต่กรณี แล้วแต่ลักษณะจดหมาย ระมัดระวังไม่โทรไปเบอร์ปลอมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปลอม
ใช้ใน 1 ข้อความ11 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
sofia
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพและคลิป ระบุข้อความว่าในกลุ่มเฟสบุ๊กกลุ่มหนึ่ง มีการรับปรับยอดสลิปโอนเงินบัญชีธนาคาร และเนื้อหาภายในโพสต์เป็นภาพสลิปโอนเงินของธนาคารต่าง ๆ ที่ถูกโปรแกรมซึ่งทำงานบนเว็บบราวเซอร์ สามารถปรับชื่อ ยอดโอน เวลา และวันที่ได้อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องเปิดโปรแกรมตัดต่อให้เสียเวลา
ใช้ใน 1 ข้อความ12 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
TESLA&BYD TH FC
การตกงานของคนแคนาดาที่เพิ่มขึ้น อาจไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนก็ได้ เช่นเกิดจากวิกฤตโควิดหรืออื่นๆ
ใช้ใน 1 ข้อความ13 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
TESLA&BYD TH FC
การตกงานของคนแคนาดาที่เพิ่มขึ้น อาจไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนก็ได้ เช่นเกิดจากวิกฤตโควิดหรืออื่นๆ
ใช้ใน 0 ข้อความ13 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
TESLA&BYD TH FC
ไม่ใช่ฝีดาษลิง ที่จริงคือ "โรคไข้มาลาเรียชนิดโนว์ไซ" แต่ก็มีความอันตรายเช่นกัน
ใช้ใน 1 ข้อความ13 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
TESLA&BYD TH FC
เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้าง การระงับสัญญาณน่าจะเป็นอำนาจของค่ายมือถือ เช่นเบอร์รายเดือนที่มียอดค้างชำระ หรือซิมเติมเงินที่วันหมดและได้ปล่อยทิังไว้นานเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนด
ใช้ใน 1 ข้อความ13 วันที่แล้ว
💬 มีความเห็นส่วนตัว
TESLA&BYD TH FC
บางข้อเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอย่างชัดเจน ข้อที่บอกว่าไทยอากาศไม่ร้อนจัด ไม่น่าจะจริง หรืออย่างน้อยก็ผิดแผกไปจากที่คนทั่วๆไปรู้สึก
ใช้ใน 1 ข้อความ13 วันที่แล้ว
⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ
อนุพงษ์
เป็นข่าวปลอม
ใช้ใน 1 ข้อความ13 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
ชุมพล ศรีสมบัติ
จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความส่งต่อในแพลตฟรอ์ม LINE (ไลน์) โดยได้ระบุว่า "เจอแล้วในไทย โรค "ฝีดาษลิง" 9 คน เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเกาะช้าง และเจ้าหน้าที่เกาะล้าน พาหนะคือยุงก้นปล่อง ที่ไปกัดลิงแล้วยุงมากัดคนบนเกาะ น่ากลัวนะจ๊ะ ข่าว 7 สีรายงาน" นั้น
ใช้ใน 1 ข้อความ13 วันที่แล้ว
⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ
Mrs.Doubt
ข้อความนี้สั้นเกินไป อาจจะเกิดจากผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความเข้ามาเอง
ใช้ใน 1 ข้อความ14 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
sofia
มีผู้ปลอมไลน์โดยใช้ชื่อและภาพของนายกเทศมนตรuจังหวัดยะลาและผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อหลอกให้โอนเงิน
ใช้ใน 1 ข้อความ14 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Mrs.Doubt
รัฐบาลออสฯ ไม่นิ่งเฉย #เตรียมซัพพอร์ตกระบวนการพิจารณาวีซ่า! หลังปัญหาวีซ่าตกค้าง! หลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันไม่นานมานี้ เกี่ยวกับการพิจารณาวีซ่าในประเทศออสเตรเลียที่ล่าช้าเหลือเกิน และครั้งนั้นนายกฯ อัลบาเนซี ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าจะ take action ให้ปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายลง #ล่าสุด ก็ได้มีรายงานอัปเดตความคืบหน้า ! แอนดรูว ไจล์ส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองฯ ได้แถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ว่าตนได้สั่งการไปยัง The Department of Home Affairs ให้มุ่งเน้นจัดหาพนักงานเพิ่มจำนวนมาก เพื่อมาจัดการปัญหาวีซ่าตกค้างในปัจจุบัน อีกทั้งกระทรวงกำลังลำดับความสำคัญกับการพิจารณาวีซ่าภายนอกประเทศหลักๆ กว่า 3 ประเภท ได้แก่ วีซ่าผู้มีทักษะทำงานชั่วคราว (Temporary skilled) วีซ่านักเรียน (Student Visa) และวีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa) เพื่อตอบรับแก่ผู้คนจำนวนมากให้สามารถเดินทางมายังออสเตรเลียได้ และเพื่อให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยเติมเต็มสภาวะการขาดแคลนแรงงาน (ในวีซ่าประเภทที่ทำงานได้) รมว.กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองฯ ระบุอีกว่า หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องถูกรับมอบหมายให้จัดการกับงานโดยเร็วที่สุด และตนกำลังอยู่ระหว่างประเมิณทางเลือกทั้งหมดที่มี โดยก่อนหน้านี้ในดือน พ.ค. เขาได้เพิ่มพนักงานใหม่กว่า 140 คน ให้มีบทบาทช่วยเหลือการดำเนินงานด้านวีซ่าและมีการทำงานล่วงเวลาทั่วทั้งกระทรวง จากคำแถลง นายแอนดรูว ระบุ มีวีซ่าจำนวนกว่า 745,000 ฉบับที่ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมิถุนายน ในจำนวนเหล่านี้ยังรวมไปถึงวีซ่าที่ถูกยื่นขอจากภายนอกประเทศด้วย กว่า 645,000 ฉบับ แบ่งเป็น #วีซ่าท่องเที่ยว จำนวน 388,000 ฉบับ #วีซ่านักเรียน 62,000 ฉบับ และ #วีซ่าผู้มีทักษะทำงานชั่วคราว อีก 9,550 ฉบับ นายแอนดรูว ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า การดำเนินการวีซ่าจะยังคงเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาล #แต่การจะลดจำนวนใบสมัครที่ตกค้างอยู่นั้น #ไม่อาจสามารถทำได้ในข้ามคืน... รัฐบาลของนายกฯ อัลบาเนซี พร้อมจะมุ่งมั่นเพื่อบรรเทางานที่ตกค้างและฟื้นฟูความสำคัญของบทบาทการย้ายถิ่นฐานต่อไป
ใช้ใน 1 ข้อความ14 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Mrs.Doubt
กกพ.ไฟเขียวขึ้นค่าไฟฟ้า งวดก.ย.-ธ.ค. พุ่ง 4.72 บาทต่อหน่วย
ใช้ใน 1 ข้อความ14 วันที่แล้ว