รายการความเห็น


7224 ความเห็น

◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ รายงานว่า ประเทศที่พบว่าเป็นมะเร็งมากที่สุด คือ ประเทศเกาหลี และข้อมูลที่กล่าวมานี้ไม่ครบถ้วน มีข้อมูลที่ถูกบางส่วน แต่ทำให้คนเข้าใจผิดได้ ทำให้เกิดการตื่นตระหนก ไม่ควรจะแชร์ต่อ และควรมีวินัยในการกิน
ใช้ใน 1 ข้อความ4 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
พบว่าในช่วงวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
ใช้ใน 1 ข้อความ4 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
ขั้นตอนการขออนุมัติศาลออกหมายจับในคดีความผิดตามใบสั่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกฎหมายมองว่าเป็นเพียงคดีความผิดที่มีโทษเพียงเล็กน้อยและเป็นคดีลหุโทษ จึงกำหนดเงื่อนไขไว้ค่อนข้างเคร่งครัด นอกจากนี้ แม้ศาลอนุมัติหมายจับแล้วในคดีความผิดลหุโทษหรือความผิดตามใบสั่งตำรวจจะต้องทำสำนวนสอบสวน และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พิจารณา และต้องฟ้องเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองต่อศาลภายใน 1 ปี มิฉะนั้นคดีเป็นอันขาดอายุความ ก็ไม่สามารถดำเนินคดีกับเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองได้อีกเช่นกัน
ใช้ใน 1 ข้อความ4 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
ปัจจุบันมีมาตรการส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟจริง แต่เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น โดยเป็นมาตรการที่เริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะมีการขยายระยะเวลามาตรการปีต่อปี โดยล่าสุด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 1 ปี คือ เป็นการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเดิมรายละ 230 บาทต่อเดือน เป็น 315 บาทต่อเดือน
ใช้ใน 1 ข้อความ4 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
ไปรษณีย์ไทยขอแจ้งให้ทราบถึงกรณีดังกล่าวว่า ข้อความที่ถูกส่งต่อไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในระลอกใหม่ จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยผู้ปฏิบัติงานได้สวมหน้ากากอนามัย 100% และทำความสะอาดร่างกายและมือตลอดการทำงาน อีกทั้ง ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ได้มีการฉีด-เช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที
ใช้ใน 1 ข้อความ4 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
เปิดเผยว่า ขณะนี้มีขบวนการปั่นราคาหมู และให้ข้อมูลข่าวสารด้านเดียวว่าราคาเนื้อหมูหน้าเขียงมีราคาสูงถึง 250 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อหวังให้เกิดกระแสสังคมและใช้หลักจิตวิทยา มากดดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงขายหมูมีชีวิตในราคาต่ำกว่าราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ การเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยเร็วที่สุด หลายฟาร์มใช้วิธีนำหมูขุนตัวเมียมาเป็นแม่พันธุ์ แม้จะรู้ว่าประสิทธิภาพการผลิตที่ไม่ดี จำนวนลูกแรกคลอดน้อยกว่ามาตรฐาน แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีลูกหมูเข้าเลี้ยง ทั้งหมดนี้คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร เมื่อปริมาณหมูไม่เพียงพอกับการบริโภค ราคาจึงปรับตามกลไกตลาด แต่เมื่ออุปสงค์สมดุลกับอุปทาน ราคาก็จะปรับตัวได้เอง โดยไม่ต้องมีการควบคุมราคา หรือใช้วิธีนำเข้าหมูมาบิดเบือนตลาดแต่อย่างใด
ใช้ใน 1 ข้อความ4 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
“รัฐทัวร์ทั่วไทย” ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว ผ่านการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการลาหยุดเดินทางท่องเที่ยวไม่นับเป็นวันได้ 2 วันโดยในการเดินทางไปท่องเที่ยวนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นต้นสังกัดอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ว่า เมื่อลาหยุดแล้ว อาจให้ไปเที่ยวหรือมีการทำงานในลักษณะต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะเดินทาง
ใช้ใน 1 ข้อความ4 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
ชุมพล ศรีสมบัติ
ผู้พิพากษากางกฏหมาย อย่ากังวล กรณีไม่จ่ายค่าปรับ ออกหมายจับ
ใช้ใน 1 ข้อความ4 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
ชุมพล ศรีสมบัติ
ตำรวจสามารถออกหมายจับ สำหรับผู้ไม่เวันค่าปรับจารจร จริงหรือไม่ สรุปให้
ใช้ใน 1 ข้อความ4 วันที่แล้ว
💬 มีความเห็นส่วนตัว
Mrs.Doubt
เนื้อหา … ของข้อความนี้มีความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่ข้อเท็จจริง นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีขบวนการปั่นราคาหมูและให้ข้อมูลข่าวสารด้านเดียวว่าราคาเนื้อหมูหน้าเขียงมีราคาสูงถึง 250 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อหวังให้เกิดกระแสสังคมและใช้หลักจิตวิทยา มากดดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงขายหมูมีชีวิตในราคาต่ำกว่าราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ
Mrs.Doubt
ข้อความนี้ไม่ใช่ข่าวลวง
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
สุชัย เจริญมุขยนันท
ทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า จากข้อความที่ปรากฎตามเพจ ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะส่งผลให้อุบลราชธานีฝนตกหนักต่อเนื่อง ไม่ได้ขนาดนั้น มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตามฤดูกาล แต่ไม่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแต่อย่างใด
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Tesla & Bǐyàdí TH FC
อาจมีความเป็นไปได้ แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดว่าได้มีผู้ที่ติดเชื้อจากพัสดุจริง ๆ ไม่ใช่การติดเชื้อจากผู้อื่นหรือแหล่งอื่น
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
💬 มีความเห็นส่วนตัว
Tesla & Bǐyàdí TH FC
.
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Tesla & Bǐyàdí TH FC
กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ดังกล่าว โดยต้องเข้าเว็บที่เป็นของจริง ระวังเว็บไซต์ปลอมหลอกถามข้อมูลส่วนตัว
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Tesla & Bǐyàdí TH FC
.
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
ชุมพล ศรีสมบัติ
คดีความผิดตามใบสั่ง กฎหมายถือเป็นคดีความผิดลหุโทษ มีอายุความเพียง 1 ปี ส่วนการดำเนินคดี ในกรณีที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรตามภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด หรือ กล้อง CCTV หรือไม่ ตำรวจต้องให้โอกาสเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองโต้แย้งตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 ถึง มาตรา 141/1 ก่อน จะขออนุมัติศาลออกหมายจับทันทีนั้นไม่ได้
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
ชุมพล ศรีสมบัติ
รู้จักสิทธิ UCEP สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจน พ้นวิกฤตและสามารถคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
ชุมพล ศรีสมบัติ
บทความอาจเกี่ยวข้อง การตัดสินใจยกเลิก UCEP ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแต่อย่างใด แต่เป็นแผนให้โควิด-19 กลับมาเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งต่างประเทศได้ปรับมาตรการไปแล้ว แม้ประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศ แต่ต้องบริหารจัดการให้เข้าสู่โรคประจำถิ่น
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ
Loet Chaikham
มีชาวบ้านได้รับการแนะนำเข้าอบรมว่าจะได้ค่าเดินทางคนละ500บาทยางส่วนยอกว่าได้120 บาทจริงๆองค์กรมีงบสนับสนุนผู้เข้าอบรมอย่างไง
ใช้ใน 1 ข้อความ5 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
ขณะนี้สภาพัฒน์ และกระทรวงการคลังก็ยังมีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการทำกรอบ คนละครึ่ง เฟส 5 ร่วมกันอยู่ ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไร ดูแลกลุ่มใดบ้าง เนื่องจากด้วยทรัพยากรที่มีอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือทั้งหมด
ใช้ใน 1 ข้อความ6 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
แก๊งมิจฉาชีพหลอกล่อลูกค้าให้โอนเงินด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปฯ ของธนาคารต่างๆ หรือล้วงข้อมูลในสมาร์ทโฟน โดยใช้ 3 กลโกง คือ “หลอกให้รับเงินคืนโดยสแกน QR Code – หลอกให้ใช้สินเชื่อเพื่อแลกรับเงินสดคืน – หลอกให้ติดตั้งแอปฯ” ย้ำตั้งสติ ไม่เชื่อ ไม่กด ไม่โหลดแอปฯ ไม่สแกน QR เพื่อรับเงิน เพราะการสแกน QR Code ใช้ได้สำหรับจ่ายเงินเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อรับเงินคืน และไม่คลิกลิงก์หรือติดตั้งแอปฯ แปลกๆ
ใช้ใน 1 ข้อความ6 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
การเคี้ยวทานเมล็ดมังคุดจะช่วยแก้ปัญหาโรคปวดข้อเข่านั้นคิดว่าไม่เป็นความจริง เพราะยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่สามารถนำมากล่าวอ้างหรือสนับสนุนได้ อีกทั้งจากการศึกษาก็ยังไม่พบว่ามีสารใดในมังคุดที่สามารถบรรเทาอาการดังกล่าวได้ด้วย เนื้อมังคุดนั้นพบว่า มีสารโพลีฟีนอล (polyphenols) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นสาเหตุของการก่อโรคมะเร็งได้ และช่วยลดภาวะการอักเสบได้ดี ดังนั้น มังคุดจึงมีประโยชน์ในแง่การป้องกันโรคและบรรเทาภาวะการอักเสบได้เท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถรักษาโรคใดๆ ได้
ใช้ใน 1 ข้อความ6 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
เพื่อป้องกันเพจปลอมหลอกลงทุน เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังการลงทุน หากพบเจอพฤติกรรม หรือรูปแบบที่เข้าข่ายว่าจะเป็นมิจฉาชีพชักชวนให้ลงทุน 1.ไม่ลงทุนตามคำชักชวน โดยไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ระวังการแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียง 2.ไม่หลงเชื่อการอ้างผลตอบแทนที่สูงเกินจริง 3.ไม่รีบร้อน ต้องตรวจสอบตัวตนบริษัทก่อนลงทุน โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการและบุคคลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th 4.ไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา
ใช้ใน 1 ข้อความ6 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
เนปาลเตรียมย้ายสถานที่ตั้งของเอเวอเรสต์เบสแคมป์ (Everest Base Camp) ซึ่งเป็นฐานตั้งแคมป์สำหรับนักปีนเขาที่จะเดินทางไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาธารน้ำแข็งละลาย อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนและกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
ใช้ใน 1 ข้อความ6 วันที่แล้ว