รายการความเห็น


5754 ความเห็น

◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
thanathun
ณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยงในอำเภอสันทราย เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ แคมป์คนงานก่อสร้าง อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร ระหว่างวันที่ 16 – 29 พฤศจิกายน 2564 - หอพักลุงตุ๋ย เลขที่ 327 (ฝั่งเหนือ) และเลขที่ 328 (ฝั่งใต้) หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม - หอพักลุงพล เลขที่ 31/1 หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม - หอพักป้าเพ็ญ (ไม่มีเลขที่) หมู่ 6 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 256
ใช้ใน 1 ข้อความ15 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
thanathun
กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยงในอำเภอสันทราย เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ แคมป์คนงานก่อสร้าง อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร ระหว่างวันที่ 16-29 พฤศจิกายน 2564พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
thanathun
เป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นจาก airportraits เป็นชุดภาพถ่ายโดย mike kelley ซึ่งประกอบด้วยคอลเลกชันภาพถ่ายที่บันทึกความเคลื่อนไหวของการจราจรทางอากาศเข้าและออกจากสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งในหนึ่งวัน kelley สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยการถ่ายภาพเครื่องบินทุกลำขณะที่เครื่องขึ้นหรือลงจอดตลอดทั้งวัน จากนั้นจึงรวมภาพเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวเพื่อแสดงความงามภายในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของการจราจรทางอากาศที่ดูเหมือนจากมุมมองใหม่
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
thanathun
รฟท.ได้ปรับแผนการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพงเสร็จแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคมนี้ จะไม่มีขบวนรถโดยสารและขนส่งสินค้าเข้าไปใช้ มีเฉพาะรถซ่อมบำรุงจะวิ่งเข้าไปหลังเวลา 22.00 น. ตามแผนในวันที่ 23 ธันวาคมนี้จะให้ขบวนรถโดยสารสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 74 ขบวน ใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นต้นทาง และปลายทางออกและเข้ากรุงเทพฯ ขณะที่สายใต้ จำนวน 62 ขบวน จะใช้สถานีบางซื่อเดิม
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
thanathun
อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของฟิลิปปินส์ (FDA) เปิดเผยการอนุมัติใช้งานวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โคโรนาแวคของซิโนแวคจากจีน และยี่ห้ออื่นอีก 3 รายการ เป็นโดสกระตุ้น
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
thanathun
สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ กับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
เป็นภาวะผิดปกติด้านสุขภาพทางตา จมูก ลำคอ การหายใจส่วนล่าง ผิวหนังและอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นคล้ายกันในกลุ่มคนที่อยู่ในบ้าน โดยไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่นอนได้ ปัญหาอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านหรือทุกส่วนของบ้านก็ได้ โดยอาการป่วยไม่มีลักษณะเฉพาะโรค มักเกิดในบ้าน สาเหตุเหล่านั้นมาจาก อากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ โดยเฉพาะระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทำให้ปริมาณอากาศภายนอกที่เข้าไปหมุนเวียนกับอากาศภายในบ้านลดลง
ใช้ใน 1 ข้อความ17 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
thanathun
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม โดยมีข้อสังเกตว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสมควรดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป.
ใช้ใน 1 ข้อความ17 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
thanathun
ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 กลุ่มเสี่ยงสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
ใช้ใน 1 ข้อความ17 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
thanathun
รูปภาพที่เผยแพร่ทางออนไลน์โดยสำนักข่าวยอนฮับ ของเกาหลีใต้ เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2017 พร้อมด้วยคำบรรยายภาพเป็นภาษาเกาหลี ระบุว่า “ประธานาธิบดีมุนแจอินและผู้นำประเทศอื่น ๆ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในภาพถ่ายต้นฉบับที่ไม่ได้ตัดภาพผู้นำคนอื่นออกไป ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ไม่ใช่ผู้นำเพียงคนเดียวที่ไม่ยกมือขึ้น มีนางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์, นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีของแคนาดา และนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซียด้วย ขณะที่ คลิปวิดิโอจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์ ได้โพสต์อยู่บนยูปทูป ในนาทีที่ 02.39 น. ของวิดีโอ ผู้นำระดับโลกเริ่มโบกมือขวา ขณะที่กล้องเลื่อนออกไป จะเห็นประยุทธ์โบกมือไปด้วย จากนั้นใน ที่ 02.50 น. ของวิดีโอ ผู้นำบางคนได้ลดมือลงทำให้ภาพที่ปรากฏในโพสต์ข้างต้นนั้น ที่ทำให้เข้าใจผิด
ใช้ใน 1 ข้อความ17 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
thanathun
เป็นภาวะผิดปกติด้านสุขภาพทางตา จมูก ลำคอ การหายใจส่วนล่าง ผิวหนังและอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นคล้ายกันในกลุ่มคนที่อยู่ในบ้าน โดยไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่นอนได้ ปัญหาอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านหรือทุกส่วนของบ้านก็ได้ โดยอาการป่วยไม่มีลักษณะเฉพาะโรค มักเกิดในบ้าน สาเหตุเหล่านั้นมาจาก อากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ โดยเฉพาะระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทำให้ปริมาณอากาศภายนอกที่เข้าไปหมุนเวียนกับอากาศภายในบ้านลดลง
ใช้ใน 0 ข้อความ17 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
thanathun
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ รายงานว่า ไม่ควรแชร์ต่อ การรักษามะเร็งด้วยโปรไบโอติก ปัจจุบันไม่สามารถรักษา ยังไม่มีข้อมูลใดๆ ที่คิดว่าจะสามารถรักษามะเร็งได้ และไม่สามารถป้องกันมะเร็งได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรรอข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ และสมุนไพรแม้จากธรรมชาติไม่ได้เหมาะกับทุกคนสามารถส่งผลให้กับตับและไตได้
ใช้ใน 1 ข้อความ17 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เลขล็อค 2 ตัว และ 3 ตัว จากกองสลาก งวดวันที่ 16 พ.ย. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ตามที่สื่อสังคมออนไลน์โพสต์รูปภาพเลขล็อคจากกองสลาก โดยระบุว่าตัวเลขกลุ่มนี้เป็นเลขตรงจากกองสลาก งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย 2 ตัวล่าง 64 และ 3 ตัวบน 518 และมีการนำตราสัญลักษณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาใช้ ทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า การออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน และไม่มีผู้ใดสามารถทราบผลรางวัลล่วงหน้าได้
ใช้ใน 1 ข้อความ18 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
จากภาพดังกล่าว เป็นภาพที่ผ่านการตัดต่อ โดยภาพต้นฉบับแล้ว คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยวตำบลหนองทะเล และผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนตำบลหนองทะเล 7 หมู่บ้าน
ใช้ใน 0 ข้อความ18 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
กรณีดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่น เนื่องจากการกดไลค์ กดแชร์ และให้ความคิดเห็น หรือคอมเม้นท์ ไม่ได้เกิดจากความต้องการหรือความคิดเห็นที่แท้จริง จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อในสินค้าหรือบริการว่ามีคุณภาพหรือจริงดังคำโฆษณาทั้งที่ไม่เป็นความจริง พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 22 ในเรื่องการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมในส่วนรวม รวมถึงอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (1) และ (5) ในการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลบิดเบือนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน รวมทั้งการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่มีลักษณะดังกล่าวก็เป็นความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกด้วย
ใช้ใน 1 ข้อความ18 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
จากการวิจัยพบว่า วัคซีนแบบสูดเข้าปอด นอกจากจะสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้ว ยังสร้างภูมิคุ้มกันในเยื่อบุทางเดินหายใจได้ด้วย ปริมาณของวัคซีนที่เป็นละอองเหลว ที่ใช้ในการสูดเข้าปอดลดลงเหลือเพียง 0.1 ซีซี หรือราว 1 ใน 5 ของวัคซีนแบบฉีด และการทดลองวัคซีนชนิดสูดเข้าปอดทางคลินิคในขั้นที่ 2 ประสบความสำเร็จ และตอนนี้ ทางบริษัทยื่นคำร้องขอการอนุมัติ เพื่อใช้เป็นวัคซีนฉุกเฉิน
ใช้ใน 1 ข้อความ19 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
ครม.ผ่านโรดแมปกำจัดขยะพลาสติก ตั้งเป้าภายในปีนี้เลิกใช้พลาสติกฝาขวดน้ำดื่ม และภายในปี 65 เลิกถุงพลาสติกชนิดบาง กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอกพลาสติกและแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียว ขณะที่ภายในปี 70 รีไซเคิลพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ คาดลดงบกำจัดขยะได้ปีละ 3.9 พันล้าน
ใช้ใน 1 ข้อความ19 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ Anti - Fake News Center Thailand ยืนยัน ขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนถึงปี 2578 จริงหรือ? ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง ขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนถึงปี 2578 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
ใช้ใน 1 ข้อความ19 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
1.หากคุณรุ้สึกไม่แน่ใจ ให้หยุดการสนทนานั้น อย่าโอนเงิน หรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่คุณไม่รู้จัก หากคุณรู้จักคนนั้นๆ ควรติดต่อหรือนัดเจอ เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีนั้นถูกแฮก 2. ตรวจสอบลิงค์ืั้ที่แถบเครื่องมือเสมอว่าเชื่อถือได้หรือไม่ 3. อย่ากดรับเป็นเพื่อนหากคุณไม่รู้จัก เพราะเขาอาจจะขโมยข้อมูลของคุณ 4.ปกป้องรหัสผ่านของคุณตลอดเวลา และไม่ใช่รหัสเดิมกับเว็บไซต์ต่างๆ 5.ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น 6.ทำการอัพเดทข้อมูลของคุณเสมอ
ใช้ใน 1 ข้อความ19 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
โพสต์หลายโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ในไทยได้แชร์คำกล่าวอ้างว่าการ “กระโดดแรงๆ ราว 15-20 ครั้ง” สามารถรักษาอาการปัสสาวะลำบากในผู้สูงอายุได้ คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพยืนยันกับ AFP ว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็น “ข่าวปลอม 100%” และ “อันตรายมาก” เนื่องจากอาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บ
ใช้ใน 1 ข้อความ19 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
โพสต์หลายโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ในไทยได้แชร์คำกล่าวอ้างว่าการ “กระโดดแรงๆ ราว 15-20 ครั้ง” สามารถรักษาอาการปัสสาวะลำบากในผู้สูงอายุได้ คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพยืนยันกับ AFP ว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็น “ข่าวปลอม 100%” และ “อันตรายมาก” เนื่องจากอาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บ
ใช้ใน 0 ข้อความ19 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
คปภ. ห้ามยกเลิก "ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ" แต่สามารถเสนอทางเลือกเปลี่ยนประกันได้ แต่ถ้าลูกค้าไม่สมัครใจเปลี่ยน ห้ามบังคับ และยังได้รับความคุ้มครองตามเดิม ในการห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ รวมถึงการห้ามปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกันจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
ใช้ใน 1 ข้อความ19 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
ารแพร่ระบาดโควิด-19 จ.ปัตตานี ช่วงที่ผ่านมา ทำให้คนในหมู่บ้านเสียชีวิตจากการติดเชื้อเพียงหมู่บ้านเดียวมากถึง 40 คน ผู้เสียชีวิตทั้งหมด ต้องนำมาฝังในสุสานแห่งนี้ ทำให้พื้นที่สุสานมีไม่เพียงพอ ชาวบ้านต้องบริจาคเงินซื้อดินมาถมในสุสาน สร้างพื้นที่ฝังศพ ทำให้หลุมฝังศพสูงเกือบเท่ากำแพงสุสาน สร้างความกังวลให้ชาวบ้านและญาติผู้เสียชีวิตว่า พื้นที่ฝังศพแห่งนี้อาจจะไม่มีที่ให้ฝังศพเพิ่มเติม ทำให้ชาวบ้านบางคนต้องนำผู้เสียชีวิตไปฝังอีกหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนให้ญาติผู้เสียชีวิต
ใช้ใน 1 ข้อความ19 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
“สัญญาณขอความช่วยเหลือ” เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง ในต่างประเทศจึงมีแคมเปญ Signal for Help ขึ้น เป็นสัญญาณมือง่ายๆ เพื่อสื่อว่าตนเองกำลังถูกคุกคามอยู่
ใช้ใน 1 ข้อความ19 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ หรือ ศปก.กต. ลงนามในประกาศ การกำหนดรายชื่อประเทศ และพื้นที่ต้นทาง เพื่ออนุญาตให้บุคคลจากประเทศ และพื้นที่ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยไม่ต้องกักตัว แต่จะต้องได้รับวัคซีนครบโดส เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุข ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล และหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ใช้ใน 0 ข้อความ19 วันที่แล้ว