รายการความเห็น


5513 ความเห็น

✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
ซี.พี.ปฏิวัติธุรกิจรถไฟฟ้า จ่ายค่าต๋งหมื่นล้านเทกโอเวอร์แอร์พอร์ตลิงก์ . สัมปทาน 50 ปี ค่าโดยสาร 15-45 บาท รีแบรนด์ชื่อใหม่ จ้างอิตาลีเดินรถ ทุ่ม 2 พันล้าน ดัดแปลงโบกี้ขนกระเป๋า จุผู้โดยสารเพิ่ม อัพเกรดระบบตั๋วจ่ายผ่านทรูมันนี่วอลเลต ผุดถนนเชื่อมสถานี จัดระเบียบที่จอดรถ ร.ฟ.ท.อัดเวนคืน 4.7 พันล้าน เร่งส่งมอบพื้นที่ไฮสปีด “สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา”
ใช้ใน 1 ข้อความ13 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Poonato head
เพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ให้ข้อมูลว่า ยังไม่พบงานวิจัยเรื่องสารออกฤทธิ์ในกระท่อม และมหาวิทยาลัย Datissin ก็ไม่มีอยู่จริง
ใช้ใน 1 ข้อความ13 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
ทางเพจเฟสบุ๊ค ได้รายงานว่า ระวังเพจแอบอ้างยื่นขอวีซ่า โปรดทราบสถานทูตสหรัฐฯ มีช่องทางติดต่อยื่นขอวีซ่าเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เพื่อระวังมิจฉาฉีพ
ใช้ใน 1 ข้อความ14 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Poonato head
เพจยามเฝ้าจอมี openchat หลักเพียงห้องเดียว
ใช้ใน 1 ข้อความ14 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี (กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง) เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ โดยมีเอกสารที่ระบุการเจ็บป่วย
ใช้ใน 1 ข้อความ14 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
หากกำลังตั้งครรภ์คุณแม่สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติหลังมีอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือน สำหรับผู้ที่ไม่แนะนำให้ฉีดคือคุณแม่ที่มีอาการแพ้วัคซีนจากเข็มแรกอย่างรุนแรง หรือมีข้อห้ามจากแพทย์ที่ทำการดูแลโดยตรง นอกจากนี้หากไม่รับวัคซีนจะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 และอาจมีอาการรุนแรงในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
ใช้ใน 1 ข้อความ14 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา แจ้งว่ามีบุคลากรในสังกัดมีผลการตรวจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covID-19) เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคในการปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๓๒ ที่เกี่ยวข้อง) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดยะลาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา จึงออกคำสั่งปิดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ก่อนเปิดสถานที่ดังกล่าวให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
ใช้ใน 1 ข้อความ14 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่าใบกระท่อม สามารถต้านโควิด-19 ได้นั้น ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการวิจัยของฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด-19 ของใบกระท่อม ดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงถือว่าเป็นข่าวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
ใช้ใน 1 ข้อความ15 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่าใบกระท่อม สามารถต้านโควิด-19 ได้นั้น ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการวิจัยของฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด-19 ของใบกระท่อม ดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงถือว่าเป็นข่าวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
ใช้ใน 1 ข้อความ15 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
หมอพร้อม อัปเดต เปิดใช้งาน "Digital Health Pass" รองรับการเดินทางภายในประเทศร่วมกับ 7 สายการบิน ผู้ใช้งานสามารถแสดงเอกสารดิจิทัลแบบย่อบน Digital Health Pass ให้กับผู้ให้บริการตรวจสอบ ผ่านการให้ความยินยอมของผู้ถือเอกสารตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ใช้ใน 1 ข้อความ15 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
มีการแชร์ข้อความจากการสัมภาษณ์ทางทีวีกับอัลเบิร์ต บูร์ลา ผู้บริหารระดับสูงของไฟเซอร์ทางออนไลน์ พร้อมกับอ้างว่าหัวหน้าบริษัทยายักษ์ใหญ่ปฏิเสธที่จะรับวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทของเขา เนื่องจาก “ไม่แนะนำให้ใช้แบบของฉัน” สิ่งนี้ทำให้เข้าใจผิด Bourla บอกว่าเขาจะไม่กระโดดคิวเพื่อยิง เขาจะรอจนกว่ากลุ่มอายุของเขาจะมีสิทธิ์ แนวทางของรัฐบาลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและผู้สูงอายุ
ใช้ใน 1 ข้อความ15 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Thanathun
สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้โดยมีผลการฉีดวัคชีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
สามารถซื้อขายพันธุ์พืชใบสดกันได้ ป.ป.ส. ห้ามต้มน้ำกระท่อมขายยังผิดกฎหมาย ซึ่งต้องชี้แจงให้สังคมเข้าใจการจำหน่ายน้ำพืชกระท่อม รวมถึง การให้ จำหน่าย จ่าย แจก ก็ยังคงมีความผิดทางกฏหมาย แต่ไม่ใช่ผิดกฏหมาย พ.ร.บ.ยาเสพติด แต่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.อาหารและยา
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Poonato head
ผู้ขายใบกระท่อมจะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกกฎหมาย ต้องปลูกในที่ดินหรือสถานที่และพิกัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท กรณีมีการขายในสถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ หรือสวนสนุก หรือขายโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ห้ามผู้ใดบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ปรุงผสมกับยาเสพติดให้โทษ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท กำหนดให้ผู้ปลูกพืชกระท่อม ขายใบกระท่อม เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม โดยไม่มีใบอนุญาต ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Poonato head
ชัวร์ก่อนแชร์ตรวจสอบพบว่า ผลไม้ร้อนๆ รักษามะเร็งไม่ได้ การแช่น้ำร้อนไม่ได้ทำให้น้ำผลไม้กลายเป็นน้ำด่าง
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
เพจ “ชัวร์ก่อนแชร์” ได้ออกมายืนยันแล้วว่า การทำผลไม้ให้ร้อนก่อนรับประทานเพื่อช่วยในการรักษาโรคมะเร็งนั้นไม่เป็นความจริง โดยระบุข้อความว่า “แชร์ว่ามะนาวร้อน, มะระร้อน, มะพร้าวร้อน, สับปะรดร้อน รักษามะเร็งได้นั้น สรุป : เป็นเรื่องไม่จริง และการไปแช่น้ำร้อนไม่ได้ทำให้น้ำผลไม้กลายเป็นน้ำด่าง”
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
วันไหว้พระจันทร์ ปีนี้ตรงกับวัน อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินทางจันทรคติของทุกปี ผู้คนทั่วโลกหลายร้อยล้านคนต่างร่วมฉลอง เทศกาลไหว้พระจันทร์ ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายร้อยปี เพื่อแสดงความขอบคุณต่อทวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีปรองดอง ความสุข ความเจริญงอกงาม และความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลที่เพาะปลูก
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Poonato head
ผู้เสียหายจะโดนหลอกขอข้อมูล เพื่อนำมาเปิดเป็นบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ และตั้งค่าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้เชื่อมเข้ากับบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย ทำให้คนร้ายโอนเงินออกไป
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด (เดิม) จำนวน 2,500 บาทต่อคน เพิ่มเป็นเวลาอีก 1 เดือน รวม 3 เดือน ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอครม.ขออนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีก 1 เดือน คนละ 2,500 บาท ในเดือน ส.ค. 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามประกาศ ศบค.
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
ศูนย์ปรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - ศปอส.ตร. โพสต์เตือนภัยพร้อมระบุข้อความว่า โกงเงินแบบใหม่ ดูดเงินในบัญชีธนาคาร "หมดเกลี้ยง" ภายในไม่กี่นาที อย่ากดตกลงเด็ดขาด ถ้าไม่อยากหมดตัว โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ ที่มักจะเปิดเผยเลขบัญชีธนาคาร และถูกคนร้ายเข้ามาทำทีเป็นลูกค้ามาขอซื้อสินค้าออนไลน์ และขอเลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ในบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน
Poonato head
แผ่นแปะต่างๆ อาจช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ได้ในพื้นที่ปิดเล็กๆ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะไม่มีกำลังมากเพียงพอที่จะทำให้ฝุ่นหายไปได้ทั้งหมดในพื้นที่เปิด
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Thanathun
ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รายงานว่า ซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าใช้แผ่นแปะแล้วสามารถช่วยในการป้องกันช่วยลดสนามแม่เหล็ก และลดการแผ่รังสีได้ ถ้าหากแผ่นแปะนั้นจะสามารถกันคลื่นรังสีได้แน่นอนต้องมีโลหะมากพอสมควร คลื่นมือถือที่รบกวนสมองคือ คลื่น ELF-MF เป็นย่านความถี่ที่ต่ำ ความยาวคลื่นอยู่ที่ 100000 - 10000 กม. เป็นไปได้ยากที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย และยังแนะนำว่าถ้าหากกังวลใจในการใช้มือถือแค่นำโทรศัพท์ออกจากศรีษะ
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Poonato head
เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขว่า คนไทยฉีดวัคซีนเข็ม 1 25,234,259 ราย 🇹🇭 คิดเป็น 50.5% จากกลุ่มเป้าหมาย 50,000,000 ราย แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 882,424 ราย เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,078,786 ราย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 663,702 ราย ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 2,940,593 ราย ประชาชนทั่วไป 14,373,801 ราย ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 5,246,427 ราย หญิงตั้งครรภ์ 48,526 ราย ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
ใช้ใน 1 ข้อความ16 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
หากประชาชนท่านใดได้รับความเสียหายจากพฤติการณ์ดังกล่าว หรือพบเบาะแสบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง สามารถแจ้งความร้องทุกข์โดยตรงได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599.
ใช้ใน 1 ข้อความ17 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Thanathun
การแฮกข้อมูลผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำนวน 16 ล้านคน ว่า รับทราบข้อมูลแล้วและสั่งให้ฝ่ายเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นได้รับรายงานเหตุเกิดที่ จ.เพชรบูรณ์ สธ. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแล้ว หากเป็นการเข้าสู่ระบบเพื่อลักลอบนำข้อมูลผู้ป่วยออกไปจริงจะต้องแจ้งความดำเนินคดี และติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฏหมายโดยเร็วที่สุด เพราะข้อมูลทุกอย่างเป็นสิทธิผู้ป่วย ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
ใช้ใน 1 ข้อความ17 วันที่แล้ว