1 คนสงสัย
ทักษิณ ยิ่งลักษณ์แจกเงินเยียวยา 3,000 บาท จริงหรือ
แชร์กันสนั่นในเฟสบุคว่า ทักษิณ ยิ่งลักษณ์แจกเงินเยียวยา 3,000 บาท จริงหรือ
anonymous
 •  2 ปีที่แล้ว
1 คนว่า ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ
meter: false
2 ความเห็น

โควิด 2019

Tesla & Bǐyàdí TH FC เลือกให้ข้อความนี้❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง

เหตุผล

.

ที่มา

บุคคลดังกล่าวอยู่ที่ต่างประเทศ ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมาแจกเงินคนไทยได้ และไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องทำแบบนั้นด้วย
Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง

เหตุผล

จากตรวจสอบพบว่า :
มีการแชร์ข้อความนี้ ออกไปใน
FaceBook ตามกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มขายของออนไลน์ กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ หรือกลุ่มสา

ที่มา

.
Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

เหตุผล

เนื้อหาอยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งข้อมูลยืนยันข้อเท็จจริง เบื้องต้น พบข้อมูล ดังกล่าวเป็นการเชิญชวนร่วมกิจกรรม ที่ไม่น่าเชื่อถือ และอันตราย

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน

คุณอาจจะสนใจข้อความเหล่านี้ที่คล้ายคลึงกัน

 • 1 คนสงสัย
  'กลุ่มเปราะบาง' ที่ลงทะเบียนหลัง 31 พ.ค. หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3,000 บาท จริงหรือคะ
  กลุ่มเปราะบาง จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อายุ 0-6 ขวบ) จำนวน 1,394,756 ราย 2) ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย 3) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย รองปลัด พม. ได้ย้ำถึงการรับสิทธิ์ว่า จะต้องเป็น "1 คน 1 สิทธิ์" คือ จะต้องไม่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือได้รับเงินประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานมาก่อน จึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 3 พันบาทจาก พม. โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม อาจมีบางท่านที่จะ "ไม่ได้รับเงิน" เพราะเพิ่งลงทะเบียนของการรับเบี้ยยังชีพทั้งสามกลุ่ม ภายหลังจากวันที่ 31 พ.ค. 63 จริงหรือคะ
  anonymous
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false