1 คนสงสัย
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิต ฟรีทุกสิทธิ์รักษาได้ทุกที่ (UCEP) ) สื่อถึงภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ UCEP ได้หรือไม่ไม่
เป็นประเด๋นสงสัยสำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองในขณะที่เกิดภาวะฉุกเฉิน (เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิต มีสิทธิรักษาฟรีทุกสิทธิ์รักษาได้ทุกที่ (UCEP) )
สื่อถึงภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ UCEP และติดต่อ 1669

☆ หน่วยปฏิบัติการ 1330 ☆
ชุมพล ศรีสมบัติ
 •  7 เดือนที่แล้ว
meter: true
2 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Thanathun. เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

สิทธิ UCEP สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถ เ

ที่มา

https://www.nhso.go.th/page/coverage_rights_emergency_patients
  • มี 1 ความเห็น เจ้าของลบไปแล้ว.
  • เพิ่มความเห็นใหม่

    กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน