1 คนสงสัย
ขณะนี้เริ่มมีการให้บริการ ผู้ป่วยมะเร็งสามารถรับยาเคมีบำบัด (คีโม) ที่บ้านได้แล้ว จริงหรือคะ
ในปี 2563 จะนำร่องให้เคมีบำบัดที่บ้าน ในโรงพยาบาล 7 แห่ง คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.จุฬาภรณ์ รพ.สมเด็จ พระปิ่นเกล้า รพ.มะเร็งลพบุรี รพ.มะเร็งชลบุรี ซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่ 1 ก.ค.2563 โดยดำเนินการตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย.นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 100 ราย จากนั้นจะมีการประเมินผล และในปี 2564 จะขยายไปทั้ง 13 เขตสุขภาพ แต่ไม่ใช่ครบทุกจังหวัด เบื้องต้นวางเป้า รพ. 30 แห่งเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าผู้ป่วยโรคอื่นๆ ดังนั้นการให้เคมีบำบัดที่บ้านจึงช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งเสี่ยงรับเชื้อโรคอื่นๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
anonymous
 •  3 ปีที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น

มะเร็ง

Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

จากสถานการณ์ของโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงได้พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล สามารถรับย

ที่มา

https://www.thaihealth.or.th/Content/527⋯Grgx5Psxyf3yB1UtvnZ7NXU9UJPO_yVR4jb1fZlk

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน