1 คนสงสัย
เป็นแรงงานต่างด้าว สามารถรับสิทธิประโยชน์ชดเชยในกรณีว่างงานได้ จริงหรือไม่
ในกรณีที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย สามารถรับสิทธิ์ชดเชยในกรณีที่สถานที่จ้างงานปิดเพราะสถานการณ์โควิด จริงหรือไม่คะ
anonymous
 •  2 ปีที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น

โควิด 2019

naydoitall เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

"สำนักงานประกันสังคม" ให้สิทธิ "ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว" ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ

ที่มา

https://www.bangkokbiznews.com/news/deta⋯ce=category&utm_medium=internal_referral

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน