1 คนสงสัย
ผักผลไม้ในไทย มีสารเคมีตกค้างเกือบ 100% จริงหรือไม่
ทั้งผักและผลไม้ ในประเทศไทย มีสารเคมีตกค้างเกือบ 100% บางชนิดมีสารเคมีที่ตกค้างถึง 20 ชนิด จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ว่าราคาถูก ราคาแพง ทั้งที่มีป้ายบอก ผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์…ล้วนพบยาฆ่าแมลงบนผัก/ผลไม้…แทบทุกชนิด

ข้อแนะนำ : วิธีล้างผักและผลไม้ โดยวิธีต่างๆ และวิธีที่ดีที่สุด: ตามคำแนะนำของ ม. มหิดล
https://youtu.be/pAYoYXjo87o
Mrs.Doubt
 •  1 ปีที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เผยผลการตรวจสอบผักและผลไม้ประจำปี 2563 โดยสุ่มตรวจผักผลไม้ทั้งหมด 509 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ ประกอบไปด้

ที่มา

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911095

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน

คุณอาจจะสนใจข้อความเหล่านี้ที่คล้ายคลึงกัน