1 คนสงสัย
กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศห้ามนำเข้า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์" ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน จริงหรือ
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาราจักร พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังนี้

โดยที่มีความจำเป็นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จริงหรือ
anonymous
 •  5 วันที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศห้ามนำ "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" เข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันนี้ (15 ก.ย.) เป็นต้นไป

ที่มา

https://news.thaipbs.or.th/content/29644⋯OqY5rC8pmmNWoljpIG9P3JVm4HRMgpA-W1lenxA0

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน