1 คนสงสัย
ไม่ระบุชื่อ
 •  11 วันที่แล้ว
3 คนว่า ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ
meter: middle
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
byd han เลือกให้ข้อความนี้◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน

เหตุผล

ในภาพนี้ไม่ได้ระบุไว้ว่า ไปฉีดที่ใด แต่การที่กำหนดให้หญิงให้นมบุตรฉีดได้แต่ Sinovac เท่านั้น ก็น่าจะเป็นจริง เพราะ AstraZeneca อาจมีความปลอด

ที่มา

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/การฉีดวัคซีนโควิด-19ในผู/
Thanathun เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

เหตุผล

วัคซีนที่มีใช้ในประเทศไทย ในปัจจุบันนี้ มี 2 ชนิด คือ Sinovac และ AstraZeneca จากข้อมูลเบื้องต้นสามารถใช้ได้ทั้งสองชนิด แต่มีข้อสังเกตว่าวัค

Thanathun เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

เหตุผล

หญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคปอดเรื้อรังหอบหืดน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์สำหรับช่วงเวลาที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนคือช่วงหลังอา

Thanathun เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

เหตุผล

เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ จึงยังมีข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ไม่มาก หลักการทั่วไปทางการให้วัคซีน เช่น วัคซีนเชื้อตาย สามารถให้ในหญิงตั้งครรภ์ได้ โดย

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน