1 คนสงสัย
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง สามารถรับยาฟรี รักษาตัวได้ที่บ้าน
ไม่ระบุชื่อ
 •  9 วันที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น

โควิด 2019

sofia เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการไม่ได้ รุนแรง (สีเขียว) สามารถลงทะเบียนรักษาโควิด-19 ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมบริการจัดส่ง

ที่มา

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน