1 คนสงสัย
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม จะได้รับเบี้ยพิเศษรายปีคนละ 1,000 บาท เพิ่มเติมจากที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนนั้น
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม จะได้รับเบี้ยพิเศษรายปีคนละ 1,000 บาท เพิ่มเติมจากที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนนั้น ไม่เป็นความจริง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม

“ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว เพราะจะทำให้เกิดความสับสน” น.ส.ไตรศุลี ระบุ
โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันว่า ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเฉพาะการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือน ไม่มีการจ่ายเบี้ยพิเศษรายปีคนละ 1,000 บาท

สำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือน จะจ่ายแก่ผู้สูงอายุแต่ละช่วงอายุ เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดใน 4 ช่วง ได้แก่

– อายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน

– อายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน

– อายุ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน

– อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า หากประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยพิเศษรายปีของผู้สูงอายุข้างต้น ไม่ว่าจะมาจากช่องทางใด ขออย่าได้หลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อไม่เป็นการสร้างความสับสนและเข้าใจผิดแก่ประชาชนในวงกว้าง
std46535
 •  21 วันที่แล้ว
meter: false
1 ความเห็น

ข่าวการเมือง

Thanathun. เลือกให้ข้อความนี้❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง

เหตุผล

ข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันว่าปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุยังคงเป็นไปตามระเบีย

ที่มา

https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/37/iid/175639

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน

คุณอาจจะสนใจข้อความเหล่านี้ที่คล้ายคลึงกัน