1 คนสงสัย
#ไทยคู่ฟ้า ครม. อนุมัติตั้งกรรมการชุดใหม่
เพื่อสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และควบคุมป้องกันโรคโควิด-19
รวมทั้งกำหนดให้พื้นที่ทั่วประเทศเป็นท้องที่เขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์
ตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
Patchaya Khamkaew
 •  2 เดือนที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น

โควิด 2019

Patchaya Khamkaew เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอ

ที่มา

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน