1 คนสงสัย
ยื่นภาษี 64 เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ต้องเสียภาษีหรือไม่
ยื่นภาษี 64 เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ต้องเสียภาษีหรือไม่
Mrs.Doubt
 •  2 ปีที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น

ข่าวการเมือง

Thanathun. เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

สําหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจะต้องมีภาระภาษี โดย "รายได้จากการขาย" คือ ยอดขายปกติ และ "ยอดขายคนละครึ่ง" ซึ่งหมายถึง ยอดขา

ที่มา

https://www.thainewsonline.co/news/828137
https://www.bangkokbiznews.com/business/980937

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน

คุณอาจจะสนใจข้อความเหล่านี้ที่คล้ายคลึงกัน

 • 1 คนสงสัย
  ถูกลอตเตอรี่ ต้องขึ้นรางวัลที่กองสลากเท่านั้น และเสียภาษี 5% ด้วยจริงหรือ
  มีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ถูกลอตเตอรี่ ต้องขึ้นรางวัลที่กองสลากเท่านั้น และเสียภาษี 5% จริงหรือ
  anonymous
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  กรมสรรพากรกำหนดให้ พระทุกรูปต้องเสียภาษีผ่านบัญชีกลางของวัด จริงหรือ
  มีการเผยแพร่รูปภาพ เกี่ยวกับเรื่อง กรมสรรพากรกำหนดให้พระทุกรูปต้องเสียภาษีผ่านบัญชีกลางของวัด โดยเริ่มให้บางวัดเปิดบัญชีแล้ว จริงหรือ
  anonymous
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ ได้รับเป็นเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากภาครัฐตามมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ ได้รับเป็นเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากภาครัฐตามมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  Mrs.Doubt
   •  2 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อวัคซีนให้กับเอกชนต้องเสียภาษีถึง 2 ครั้ง และจะชาร์จค่าบริหารจัดการ 5% ถึง 10% จริงหรือ
  มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ถึงกรณีองค์การเภสัชกรรมจัดซื้อวัคซีนให้กับเอกชนและกล่าวว่าการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวทางเอกชนจะต้องเสียภาษีถึง 2 ครั้ง และจะชาร์จค่าบริหารจัดการ 5% ถึง 10%
  anonymous
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  จริงหรือ เงินสินสอดจากงานแต่ง ต้องเสียภาษี 5%
  มีข่าวแชร์ว่า ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ซึ่งรวมถึงสินสอดงานแต่งด้วยนั้น
  naydoitall
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  เตรียมเสียภาษี ร้านค้าเราชนะ ต้องยื่นภาษีด้วย
  เตรียมเสียภาษี ร้านค้าเราชนะ ต้องยื่นภาษีด้วย
  Mrs.Doubt
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false