1 คนสงสัย
ผู้ประกันตนติดโควิด 19 สามารถเลือกรักษาระบบ Telemedicine ผ่าน 3 แอปฯ ได้แล้ว
ไม่ระบุชื่อ
 •  3 เดือนที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Thanathun เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดฉบับใหม่ (ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง ห

ที่มา

https://www.antifakenewscenter.com/ผลิตภ⋯lemedicine-ผ่าน-3-แอปฯ-ได้แล้ว-จริงหรือ/

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน