1 คนสงสัย
ครม.ให้เพิ่มเบี้ยบำนาญอีก 4% ให้ย้อนหลังตั้ง ธันวาคม 2564
https://youtu.be/FDSgpbVJ8o4
ไม่ระบุชื่อ
 •  14 วันที่แล้ว
meter: false
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Thanathun เลือกให้ข้อความนี้❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง

เหตุผล

เป็นข่าวเก่าที่นำมาแชร์ต่อ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 3,855 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการบำนาญอีกร้อยละ 4 โดยมีผลย้อนหลังวันที่

ที่มา

https://www.youtube.com/watch?v=FDSgpbVJ8o4

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน